RydułtowyWspółrzędne: 50°03" N 018°23" E Geografia

Rydułtowy
Herb
Herb Rydułtów
Województwo śląskie
Powiat wodzisławski
Gmina
 - rodzaj
Rydułtowy
miejska
Prawa miejskie 1951
Burmistrz Alfred Piotr Sikora
Powierzchnia 15 km
Położenie 50° 03" N
18° 23" E
Liczba mieszkańców   ( 2005 )
 - liczba ludności
 - gęstość
 - aglomeracja

21 900
1527 os./km
659 000 ( ROW )
Strefa numeracyjna
(do 2005 )
32
Kod pocztowy 44-280
Tablice rejestracyjne SWD
TERC10
( TERYT )
2244515031
Miasta partnerskie Czechy Orlová
Dania Hvidovre
Położenie na mapie Polski
Położenie na mapie Polski
Urząd miejski 3
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy
tel. 32 457-80-09; faks 32 457-80-09
( e-mail )
Galeria zdjęć w Wikimedia Commons
Strona internetowa miasta
Hałda w Rydułtowach
Powiększ
Hałda w Rydułtowach
Rydułtowy
Powiększ
Rydułtowy

Rydułtowy to miasto i gmina powstałe w XIII wieku, położone w województwie śląskim , powiecie wodzisławskim . Ośrodek wydobycia węgla kamiennego .

Spis treści

Geografia

Położenie

Rydułtowy są położone w południowo zachodniej części Wyżyny Śląskiej na Płaskowyżu Rybnickim , który jest zaliczany do Kotliny Oświęcimsko-Raciborskiej. W rejonie wieży ciśnień, na granicy administracyjnej miasta leży najwyższy punkt Płaskowyżu Rybnickiego, jego wysokość wynosi 311 metrów n.p.m. Położenie geograficzne 18° 26" E 50° 04" N . Granice Rydułtów wytyczają miasta: Rybnik , Radlin , Pszów , oraz gminy: Kornowac i Gaszowice . Miasto jest położone w strefie nadgranicznej Czech oraz niedaleko granicy słowackiej.

Budowa geologiczna

Rzeźba terenu Rydułtów jest wynikiem lodowca i wód płynących. Budowa geologiczna obszaru na którym znajduje się miasto składa się z warstw karbońskich z licznymi pokładami węgla, oraz warstwy czwartorzędowe gdzie występują piaski , gliny , żwiry , mady rzeczne i namuły. W północno-wschodniej części miasta znajdują się złoża piaszczysto-żwirowe, w południowo wschodniej eksploatowane są złoża gliny. Wychodnia piaskowców karbońskich, należących do warstw porębskich znajduje w pobliżu ulicy Skalnej, która jest objęta ochroną prawną uchwałą Rady Miasta Rydułtowy z dnia 26 kwietnia 1994 r pod nazwą Stanowisko Przyrody Nieożywionej "Skałka".

Warunki klimatyczne

Miasto znajduje się w zasięgu dwóch regionów klimatycznych Śląsko-Wielkopolskiego i Nizinnego-Podkarpackiego. Występujące wiatry głównie pochodzą z kierunków południowo-zachodnich i północno-zachodnich. Klimat należy do umiarkowanych. Najchłodniejszym miesiącem zimy jest styczeń, w którym przeciętna temperatury wynosi -2 stopnie Celsjusza . Lipiec jest najcielpejszym miesiącem w roku z średnią temperaturą + 17 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej zera przypada 90 dni w roku, a powyżej 15 stopni 100 dni. Ilość opadów w styczniu przypada 50 mm a w lipcu 100 mm, średni roczny opad wynosi ok. 750 mm-800 mm. Śnieg pokrywa Rydułtowy 55-60 dni w roku.

Warunki glebowe

Gleby miasta Rydułtowy rozwinęły się na utworach polodowcowych. Bielice właściwe występują w północnej części miasta, zaś bielice pyłowe w południowej. Gleby te zaliczamy do klasy III i IV. Na gruntach ornych występują gleby: bielicowe, pseudobielicowe oraz gleby brunatne kwaśne.

Hydrologia

Rydułtowy są położone na terenach zasobnych w wodę, znajdujących się w dolinie rzeki Odry, w południowo zachodniej części miasta, z kolei w północno wschodniej części występują w znikomej ilości. Cieki wodne i stawy położone w Rydułtowach w znacznej ilości powstały wskutek prowadzonej eksploatacji węgla m.in. stawy Zawalisko, Machnikowiec. Potok Nacyna jest lewym dopływem rzeki Rudy , tworzy jego największą zlewnię, niestety w obecnych czasach silnie zanieczyszczony i zaliczany jest do wód poza klasą czystości. W mieście wyróżniamy wododziały II rzędu: Rzeka Sumina oraz III rzędu: Nacyna i mający tu swoje źródło potok Gzel, znajdują się tu również Rów Rydułtowski i potok z Polesia.

Flora i fauna

Grunty rolne stanowią 964 ha (64% powierzchni miasta), grunty leśne 38 ha (2%), Zieleń leśna, zieleń urządzona i sady zajmują ogólem 75 ha tj. 5% obszaru miasta. Nieopodal ulicy Raciborskiej znajduje się las mieszany, największy w Rydułtowach. Północna część miasta od ul. Raciborskiej w kierunku na Czernicę i Jejkowice ze względu na swe wysoki walory przyrodnicze przynależy do otuliny Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich , zgodnie z zrządzeniem nr 18/93, Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. W Rydułtowach znajdują się drzewa chronione skrzyp olbrzymi, buki oraz wierzby . W mieście i najbliższych okolicach żyje ok 100-110 gatunków ptaków, jest to 50% wszystkich gatunków ptaków występujących w Polsce. Ze względu na małą ilość zalesienia, dominującą ostoją dla ptaków są przydomowe ogrody działkowe, parki sady, zadrzewienie w rejonie szybu powietrznego V, wyrobiska poeksploatacyjne cegielni oraz hałdy kopalniane i zabudowania przemysłowe.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 2002 6 , Rydułtowy mają obszar 15 km, w tym:

Miasto stanowi 5,23% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004 2 :

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 21 910 100 11 394 52 10 516 48
gęstość zaludnienia
(mieszk./km)
1460,7 759,6 701,1

Według danych z roku 2002 6 , średni dochód na mieszkańca wynosił 1280,68 zł.

Historia

Historia Rydułtów opisana jest w osobnym artykule .

Etymologia nazwy

Rudolphi Villa to nazwa wsi Księstwa Raciborskiego znajdująca się w księgach arcybiskupa wrocławskiego pochodzących z 1228 roku. Nazwa Rydułtowy prawdopodobnie pochodzi od pierwszego właściciela, feudała o imieniu Rudolf , jest to nazwa dzierżawcza. Cytat z roku 1300 , z dokumentu kodeksu dyplomatycznego Śląska właśnie takie pochodzenie nazwy sugeruje: "In villa Rudolphi sunt XXX mansi solventes fertones"- "we wsi Rudolfa 30 łanów uiszczających ćwierć grzywny".

Zmiany nazwy miasta na przestrzeni wieków:

Zmiany nazwy największej dzielnicy miasta- Radoszów:

W XX wieku dodano końcówkę -owy.

XX wiek

W wyniku połączenia samodzielnych gmin: Rydułtów Górnych, Rydułtów Dolnych, Radoszów Górnych i Radoszów Wielkich z dniem 20 października 1926 roku Rydułtowy stały się gminą. Gmina Pietrzkowice została przyłączona 1 stycznia 1946 r. W 1947 przyłączono kolonię Nalas należącą uprzednio do gminy Krzyżkowice . Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 listopada 1950 r., Rydułtowy w 1951 r. uzyskały, prawa miejskie. 25 lat po tym wydarzeniu na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych, stały się jedną z dzielnic Wodzisławia Śląskiego , ustawa weszła w życie 1 czerwca 1975 r. 1 stycznia 1992 r. Rydułtowy odzyskały prawa miejskie.

W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego .

Zabytki

Jedyny w Polsce pokutny krzyż dwuramienny
Powiększ
Jedyny w Polsce pokutny krzyż dwuramienny

Zabytki Rydułtów opisane są w osobnym artykule .


Izby pamięci mieszczą się przy:

Sport

Kluby Sportowe

Imprezy sportowe

Gospodarka

Ośrodek wydobycia węgla kamiennego . Większość mieszkańców miasta znajduje zatrudnienie w KWK Rydułtowy-Anna , przynależnym do niej tartaku oraz firmach świadczących usługi dla kopalni.

Banki mające swoje przedstawicielstwa w Rydułtowach:

Markety w Rydułtowach:

Gastronomia:

Przedstawiciele sieci komórkowych

Edukacja i Kultura

Organizacje i instytucje kulturalno-oświatowe

Stałe imprezy kulturalne

Prasa

Honorowi Obywatele Miasta Rydułtowy

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Ciekawostki

Bibliografia

Aleksandra Matuszczyk-Kotulska , " Rydułtowy Zarys Dziejów ", Urząd Miasta Rydułtowy 1997 r.

Jeśli nie zaznaczone inaczej: dane i spisy z strony internetowej www.rydultowy.pl

Na górę strony


Następujące linki zawarte na stronie zostały wykryte przez bota jako martwe (404) :

Prosimy o weryfikacje i poprawienie linków.

Źródło: " http://pl.wikipedia.org/wiki/Rydu%C5%82towy "

Ostatnia Zmiana : 2006-11-07 12:33:54.808318